Muzikālais pasākums „Dažādo mūzikas stilu pasaulē”

Muzikālais pasākums „Dažādo mūzikas stilu pasaulē”

2019. gada 26.aprīļa pievakarē Baltinavas kultūras nama foajē valdīja dzīva rosība: trinkšķēja ģitāras, ritmu piesita bungas, pie spoguļa pēdējo grima triepienu vēl vilka un parūkas piemērīja populāru mūzikas grupu dalībnieki, lielajā zālē mikrofonu skaļumu pārbaudīja skaņu un gaismas pults pavēlnieks Mārtiņš. Vēl mirklis, un 11. klases organizētais pasākums 1.-12.klasei „Dažādo mūzikas stilu pasaulē” varēja sākties, bet līdz šim brīdim bija ilgs gatavošanās ceļš ejams.
Katra klase jau janvārī izlozēja savu mūzikas stilu, kuru iepazina dažādos avotos un apkopoja informāciju pašu veidotajās sienas avīzēs, kuras bija arī aplūkojamas kluba priekštelpā. Izvēlētie mūzikas stili bija dažādi: roks, poproks, popmūzika, rokenrols, folkmūzika, šlāgermūzika, opermūzika, kantrī un reps.


Ar muzikālā vakara vadītāju Līnas un Ivo uznācienu uz stilizētās youtubes skatuves un ievaduzrunu latviešu un latgaliešu valodā Latgales mēneša sakarā ilgi gaidītais tradicionālais skolas pasākums varēja sākties .Visiem klātesošiem tika piedāvāts kopā ar 11.klases skolēniem Patrīciju, Salviju ,Raivi, Agritu ,Airitu, izmantojot interneta plašās iespējas, gatavoties kontroldarbam mūzikā par tematu „Mūzikas stili”. Uz skatuves kā datorekrānā viena pēc otras mainījās mūzikas stilus spilgti raksturojošās gan latviešu, gan ārzemju grupas un izpildītāji: folkmūzika-Eriņu ģimene(4.klase), roks – grupa „Līvi”(9.klase). kantrī – „Sestā jūdze”(2.klase kopā ar sešgadīgo bērnu grupiņu), popmūzika – Džastins Timberleiks(3.klase), poproks – „Ramones”(8.klase), rokenrols-Elviss Preslijs(6.klase), opermūzika- „Spoks”(10.klase), šlāgermūzika – „Apvedceļš”(12.klase kopā ar 1.klasi) un reps- „Latgalīšu reps”(5.klase).Pēc skolēnu priekšnesumiem uz skatuves uznāca īstais” Latgalīšu reps”. Grupas dalībnieki Ivo un Didzis kopā ar dīdžeju 40 minūšu garumā sniedza koncertu, kura laikā skolēni ar patiesu aizrautību dziedāja un dejoja, īpaši tos aizrāva hīts „Žarei gali”. Pēc koncerta izskanēšanas 11.klases skolēni pasniedza māksliniekiem Venerandas Keišas un Annas Pundures kopīgi cepto torti, kuru rotāja uzraksts ”Latgalīšu reps”. Grupas koncerts notika ar Kultūras ministrijas programmas „Latvijas skolas soma” finansiālu atbalstu.


Klašu sagatavotos priekšnesumus vērtēja zālē sēdošā žūrija: Marija Bukša, Liene Logina, Sandra Circene ,Māris Keišs un Jānis Boldāns, tās vērtējums bija objektīvs un uzmundrinošs, katra klase tika pie kādas godalgotas balvas- oriģinālajām koka meistara Vilhelma Laganovska darinātajām statuetēm un 11.klases ar sponsoru atbalstu sarūpētajiem našķiem. Šogad pasākuma noslēgumā tika pasniegta arī Skatītāju balva, to pēc rakstiskā klātesošo balsojuma saņēma 9.klase.


11.klases skolēni Agrita, Jānis, Iluta, Līna, Salvija, Patrīcija, Ivo, Airita, Andžela, Alise, Raivis pateicas saviem vecākiem par emocionālo atbalstu, sponsoriem: Imantam Slišānam un Baltinavas vidusskolai, Guntaram Bartkevičam, Marijai Bukšai un Mūzikas un mākslas skolai, Artim Boldānam, Taisijai Jermacānei, i.u. ”Pie Ieviņas”, „ Pietālava ”, mājsaimniecībām ”Imanti”, „Upeslīči” — par finansiālu atbalstu, skolotājai Anitai Keišai, kultūras nama darbiniecēm Intai Krakopai un Sarmai Sutugovai par tehnisku palīdzību, Mārtiņam un Vilhelmam Laganovskiem par pasākuma apskaņošanu un iemūžināšanu video.


Tatjana Začeste, Baltinavas vidusskolas 11.klases audzinātāja


Pasākuma fotogalerija apskatāma šeit