Mūzikas un mākslas skolas orķestris gūst panākumus

Mūzikas un mākslas skolas orķestris gūst panākumus

Šis gads ir ļoti nozīmīgs radošajiem kolektīviem, jo uzsākta gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem. 7. martā notika izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates Latgales un Vidzemes novadu kolektīviem. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas orķestris tika novērtēts ar II pakāpes Diplomu, apsteidzot daudzus citus C grupas orķestrus.
Orķestri startēja četrās grupās. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas orķestris (diriģents A. Bukšs) startēja C grupā. Orķestris atskaņoja obligātās programmas skaņdarbu R.Rēriha harmonizācijā “Rikšiem bērīt” un izvēles R. Paula skaņdarbu A.Kloppes aranžējumā “Dzīvības mūžīgais vārds”.
Orķestru sniegumu vērtēja žūrija — Harry Illak (Georga Otsa Tallinas mūzikas koledžas attīstības nodaļas vadītājs, diriģents), Jānis Retenais (Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas asociētais profesors, diriģents), Pēteris Rudzītis (VISC pūtēju orķestru nozares ekspertu komisijas loceklis, diriģents) un Egīls Šķetris ( VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākais referents, mūziķis).
13. aprīlī Latgales un Vidzemes novada 20 pūtēju orķestri pulcējās uz Modelēšanas koncertu Madonas sporta centrā. Koncerta vadmotīvs bija “Rotā” un tajā piedalījās arī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas orķestra dalībnieki.
Kā pirmais skaņdarbs izskanēja A. Celma pirmatskaņojums “Rotā puiši, rotā meitas”. Skaņdarbu uzsāka flautas solo, kam pievienojās visu orķestru flautas, meitenes un viss koporķestris. Tam sekoja V. Pūces skaņdarbs “Saule sēja sidrabiņu”. Tālāk savu repertuāru izspēlēja C grupas, B, grupas un A grupas orķestri. Skaņdarbu skanējumu bagātināja meiteņu defilē. Koncertā noslēgumā koporķestra izpildījumā skanēja R. Paula “Dzīvības mūžīgais vārds”. Īpaši pacilājoši izskanēja valsts himna nobeigumā, valsts karogu iepludinot starp orķestrantiem un orķestrantu gaviles. Pateicības vārdus teica valsts Izglītības satura centra neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa, aicinot satikties visiem 2020. gada vasarā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā.


Teksts, foto: Marija Bukša