Finanšu komitejas sēde 17.aprīlī

Finanšu komitejas sēde 17.aprīlī

Finanšu komitejas sēde Nr.6. notiks 2019.gada 17.aprīlī plkst.11:00 Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.).


Darba kārtība:
1. Par 1.ceturkšņa budžeta izpildi
2. Par budžeta gozījumiem iestāžu/struktūvienību budžetos
3. Par papildus finansējuma piešķiršanas iespējām MMS
4. Par aizņēmuma ņemšanu SAM 5.6.2.pojekta “Uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas un ceļu kvalitātes uzlabošana Baltinavas novadā”
5. Citi jautājumi