„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā

„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā

Baltinavā aizvadīta spraiga un notikumiem bagāta nedēļa. Jau no 1. aprīļa Baltinavas vidusskolā sākās meistarklases un tikšanās ar meistariem akcijas „Satiec savu meistaru 2019 ” ietvaros.

Pirmdienas pēcpusdienā meistari Andris Slišāns un Ligita Spridzāne Baltinavas vidusskolas folkloras kopas dalībniekiem mācīja Ziemeļlatgales rotaļas un dejas. 3. aprīļa vakars aizritēja mācoties darināt talkas priekšautu, kur meistares Ivetas Gabrānes vadībā un Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziesmu pavadībā tapa mēslu talkas priekšauts. Piektdien 5. 04. Baltinavas kultūras namā viena no labākajām pusbalss dziedātājām Helēna Slišāne un Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis izdziedāja dziesmas un dalījās pieredzē. Pusbalss dziedāšana ir raksturīga Ziemeļlatgalei un iekļauta nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.
„Satiec savu Meistaru 2019” sirsnīgais noslēgums 6.aprīlī Baltinavas kultūras namā pulcēja tautas muzikanta Andreja Rancāna vijoļspēles cienītājus. Andrejs Rancāns šogad svinētu 90. dzimšanas dienu, bet viņa mūzika būs vienmēr – bērnu un mazbērnu spēlēta, tautas muzikantu izpildīta un citiem mācīta. Pasākuma gaitā atmiņās dalījās Andreja Rancāna tuvinieki, līdzgaitnieki, skolēni un kolēģi. Katram no viņiem bija atmiņu stāsts par šo dižo cilvēku. Skanot polkas skaņām, neizpalika pārsteiguma mirklis – svētku torte ar vijoli virsū. Par to paldies cepējai Venerandai Keišai.
Pēcpusdienā Baltinavas novada muzejā Aijas Keišas un Ritas Smuškas vadībā tika izspēlētas Andreja Rancāna polkas.
Paldies par sadarbību Baltinavas novada muzejam, Baltinavas vidusskolai, bibliotēkai, kultūras nama darbiniekiem, Baltinavas novada domei, Aīdas Rancānes ģimenei. Paldies Ivetai Gabrānei par šī pasākuma organizēšanu un Taņai Začestei par vadīšanu.


Inta Krakopa
Baltinavas KN vadītāja

Foto: Baltinavas novada muzejs

„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 0„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 1„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 2„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 3„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 4„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 5„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 6„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 7„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 8„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 9„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 10„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 11„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 12„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 13„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 14„Satiec savu meistaru 2019” – Baltinavā 15