Līdz 8.aprīlim vēl var ieteikt idejas Baltinavas novada attīstības programmas pilnveidošanai

Līdz 8.aprīlim vēl var ieteikt idejas Baltinavas novada attīstības programmas pilnveidošanai

Lūdzam ikvienu Baltinavas novada iedzīvotāju, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un ikvienu interesentu aktīvi līdzdarboties novada attīstības plānošanā un izteikt savus priekšlikumus, viedokļus, idejas par novada turpmāko attīstību programmas pirmās redakcijas pilnveidošanai.


Interesenti ar 1.redakciju var iepazīties Baltinavas novada mājas lapā: www.baltinava.lv (sadaļā Attīstības programma). Papīra formātā ar programmu var iepazīties Baltinavas novada bibliotēkā, Kārsavas ielā 16, Baltinava, darba dienās 9:00-13:00; 14:00 – 16:30.
Rakstveida priekšlikumus var iesniegt izmantojot veidlapu (pieejama www.baltinava.lv ), nosūtot uz e-pastu: planosana@baltinava.lv vai papīra formātā Baltinavas novada domē Kārsavas ielā 16, 1.stāvā KAC telpā, vai nosūtot pa pastu uz adresi: Baltinavas novada dome, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594 līdz 2019.gada 8.aprīlim.