25.martā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 4

25.martā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 4

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 4 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novads, sēžu zālē ( 2.st.), 2019. gada 25.martā plkst. 15.15.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Starptautisko tautu deju festivālu “Eima, eima”.
2. Par Baltinavas novada moto un logo ideju konkursu.
3. Par atbildes sagatavošanu IZM.
4. Citi jautājumi.