Iznomājamo zemju saraksts 2019.gadā

Iznomājamo zemju saraksts 2019.gadā

Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu saraksts Baltinavas novadā, kuri nododami nomā 2019. gadā 1.pusgadā


Pēc Baltinavas novada domes 2019. gada 28. februāra lēmuma iedzīvotājiem, kuri vēlas iznomāt piedāvātos zemes gabalus, jāuzraksta iesniegums Baltinavas novada domei līdz 2019. gada 10. maijam, norādot zemes gabala kadastra numuru, vai numurus, ja vēlas iznomāt vairākus zemes gabalus.


Nr.p.k.Kadastra apzīmējumsPlatība
Izmantošanas veids
1.384400100200,6Lauksaimniecība
2.384400100531,00Lauksaimniecība
3.384400101170,6679Lauksaimniecība
4.3844 001 01682,4321Lauksaimniecība
5.384400102022,2Lauksaimniecība
6.384400102210,2Lauksaimniecība
7.384400202400,5Lauksaimniecība
8.384400202532,72Lauksaimniecība
9.384400202570,2Lauksaimniecība
10.384400300620,1569Lauksaimniecība
11.384400303880,098Lauksaimniecība
12.384400303930,2778Lauksaimniecība
13.384400304110,998Lauksaimniecība
14.384400304560,3Lauksaimniecība
15.384400305200,2231Lauksaimniecība
16.384400306030,4Lauksaimniecība
17.384400306140,3169Lauksaimniecība
18.384400306900,1Lauksaimniecība
19.384400307050,1131Lauksaimniecība
20.384400307080,1Lauksaimniecība
21.384400307150,3Lauksaimniecība
22.384400401340,3Lauksaimniecība
23.384400401520,6Lauksaimniecība
24.384400501030,2Lauksaimniecība
25.384400304220,2Lauksaimniecība
26.384400602410,3Lauksaimniecība
27.384400602430,3Lauksaimniecība
28.384400701542,9Lauksaimniecība
29.384400800180,2Lauksaimniecība
30.384401100590,3Lauksaimniecība
31.384401100730,3Lauksaimniecība
32.384401201210,2767Lauksaimniecība
33.384400202631,4Lauksaimniecība
34.384400101531,9Lauksaimniecība
35.384400601824,4Lauksaimniecība
36.384400303560,7Lauksaimniecība
37.384400304360,29Lauksaimniecība