20.martā Finanšu komitejas sēde Nr.5.

20.martā Finanšu komitejas sēde Nr.5.

Finanšu komitejas sēde Nr.5.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2019.gada 20.martā plkst. 14:00

Darba kārtība:
1. Par sadarbības iespējām ar Ukrainas pašvaldībām
2. Par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas iesnieguma izskatīšanu transporta līdzekļa iegādes iespējām
3. Par malkai paredzētā finansējuma novirzīšanu citiem mērķiem iespēju izskatīšanu
4. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Sociālajam dienestam pabalstam bērna izglītības nodrošināšanai
5. Par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas iesnieguma izskatīšanu budžeta tāmju izmaiņās.
6. Informatīvie jautājumi