9.aprīlī Baltinavā LAD seminārs par jaunumiem platību maksājumu iesniegšanas kārtībā

9.aprīlī Baltinavā  LAD  seminārs par jaunumiem platību maksājumu iesniegšanas kārtībā

9.aprīlī plkst.14.00 Baltinavas novada domes zālē, Kārsavas ielā 16 Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde organizē klientiem informatīvo semināru par platību maksājumu pieteikumiem 2019.gadā un par citiem aktuālajiem jaunumiem.Datums un laiks, kad tiks sniegtas individuālas konsultācijas un praktiska palīdzība, tiks precizēts laika gaitā!