Baltinavas deju kolektīvi uzstājas Belorusskoje kultūras namā krievijā

Baltinavas deju kolektīvi uzstājas Belorusskoje kultūras namā krievijā

8. martā divi amatiermākslas kolektīvi no Baltinavas novada apmeklēja deju festivālu «Deju svētki 2019» Belorusskoje kultūras namā Krievijā. Jauniešu deju kolektīvam «Kusti kust» un Baltinavas MMS moderno deju pulciņa meitenēm bija iespēja parādīt sevi un uz citiem palūkoties. Paldies šo kolektīvu vadītājām — Irēnai Kašai un Ditai Niperei par bērnu un jauniešu gatavošanu šim pasākumam, jo dejotāju sniegums bija lielisks. Pasākumā piedalījās 20 kolektīvi no Latvijas un Krievijas pierobežas. Jauniešiem šis bija interesants brauciens, jo bija iespēja palūkoties kā tad izskatās tepat aiz robežas. Paldies Baltinavas novada domei par atbalstu un transportu.


KN vadītāja Inta Krakopa

Baltinavas deju kolektīvi uzstājas Belorusskoje kultūras namā krievijā 0Baltinavas deju kolektīvi uzstājas Belorusskoje kultūras namā krievijā 1Baltinavas deju kolektīvi uzstājas Belorusskoje kultūras namā krievijā 2Baltinavas deju kolektīvi uzstājas Belorusskoje kultūras namā krievijā 3Baltinavas deju kolektīvi uzstājas Belorusskoje kultūras namā krievijā 4Baltinavas deju kolektīvi uzstājas Belorusskoje kultūras namā krievijā 5Baltinavas deju kolektīvi uzstājas Belorusskoje kultūras namā krievijā 6Baltinavas deju kolektīvi uzstājas Belorusskoje kultūras namā krievijā 7