Zvejas tiesību nomas izsolei Baltinavas novada ezeros 2019.gadā jāpiesakās līdz 22.martam

Zvejas tiesību nomas izsolei  Baltinavas novada ezeros 2019.gadā jāpiesakās līdz 22.martam

Baltinavas novada dome publicē Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Motrīnes, Svētaunes, Obeļovas ezeros 2019.gadā izsoles noteikumus.

Izsole tiek rīkota starp tām personām, kuras ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc sludinājuma par Izsoli publicēšanas (t.i.līdz 2019.gada 22.martam, ieskaitot) ir pieteikušās par zvejas nomas tiesību
pretendentiem.Izsole notiks Baltinavas novada domes ēkā Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā. Izsoles rīkotājs ir Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisija.Sīkāka informācija:skatīt Pielikumos.