Baltinavas novada Attīstības programmas Sabiedriskās apspriešanas sēde 26.martā

Baltinavas novada Attīstības programmas Sabiedriskās apspriešanas sēde 26.martā

Baltinavas novada attīstības programmas 2019-2025.gadam Sabiedriskās apspriešanas sēde 2019.gada 26.martā, Baltinavas novada domē, Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zālē (2.st.), plkst. 15:00.
Tiek aicināti Baltinavas novada iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai kopīgi pārrunātu novada attīstības redzējumu, problēmumu risinājumu pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbībā.
Baltinavas novada dome aicina visus būt aktīviem un iesaistīties kopīgajā diskusijā!
Baltinavas novada dome


http://www.baltinava.lv/pages/attistibas-programma-2019-2025.htm