9.martā notiks sieviešu deju kopu koncerts "Lobs ar lobu sazatyka"

9.martā notiks sieviešu deju kopu koncerts

2019.gada 9.martā plkst.14.00 Baltinavas kultūras namā notiks sieviešu deju kopu koncerts — sadancošana «Lobs ar lobu sazatyka». Koncertā piedalās Riebiņu, Sīļukalna, Aglonas, Kārsavas, Rugāju, Kubulu, Žīguru, Viļakas, Tilžas, Baltinavas kolektīvi un Baltinavas sieviešu vokālais ansamblis.