Tiek pagarināts termiņš novada logo un moto ideju konkursam

Tiek pagarināts termiņš novada logo un moto ideju konkursam

Pamatojoties uz Baltinavas novada domes 2019.gada 11.februāra sēdes lēmumu Nr.3.2.&, tiek pagarināts termiņš ideju konkursam Baltinavas novada moto un logo ideju iesniegšanai līdz 2019.gada 1.martam. Gaidām Baltinavas novada moto un logo idejas.