Gleznu izstāde "Ziema"

Gleznu izstāde

Baltinavas vidusskolas Paaudžu centrā 3.stāvā līdz 18.martam skatāma Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu gleznu izstāde «Ziema».