25.februārī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 3

25.februārī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 3

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 3 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, sēžu zālē ( 2.st.), 2019. gada 25.februārī plkst. 15.00.


DARBA KĀRTĪBA:
1.Par izstādi ‘’Latgale – Zeme, kur sākas ES” Eiropas Parlamentā.
2. Par Latvijas armijas simtgades pasākumu plānu.
3. Par Zemes stundu.
4. Par Latvijas Veselības nedēļu 2019.
5. Par Starptautisko Laikmetīgās dejas festivālu “Vides deja’’.
6. Par Atzinības raksta pasniegšanu I.G.
7. Citi jautājumi.