20.februārī Finanšu komitejas sēde Nr.3.

20.februārī Finanšu komitejas sēde Nr.3.

Finanšu komitejas sēde Nr.3. notiks 2019.gada 20.februārī plkst.16.00 Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.).


Darba kārtība:
1. Par iestāžu/struktūrvienību sniegto pakalpojumu pašizmaksas izsaktīšanu 2019.gadam budžetu izskatīšanu
2. Par “Baltinavas novada pašvaldības Grāmatvedības politika” projekta izskatīšanu
3. Par Baltinavas novada pašvaldības noteikumu projekta “Kārtība par skaidras naudas darījumu uzskaiti” izskatīšanu
4. Par finansējuma piešķiršanas iespējām kultūras nama garderobes telpas atjaunošanu
5. Par finansējuma pieškiršanas iespējām izstādes “Latgale – Zeme, kur sākas ES” norisei Briselē
6. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latgales reģiona attīstības aģentūra”
7. Par pārrēķina veikšanu ūdens piegādes pakalpojuma saņemšanā H.S.
8. Par izsoles noteikumu izskatīšanu nekustamo īpašumu “Silagaiļi” un “Silgaiļi” atsavināšanai
9. Informatīvie jautājumi.