30.janvārī ārkārtas Finanšu komitejas sēde

30.janvārī ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde notiks 30.janvārī, plkst.14:40, Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novada domē, 2.stāvā, Sēžu zālē.
Darba kārtībā:
1. Par plānotajiem aizņēmumiem Valsts kasē 2019.gadam.

Pielikumā «Prognozējamo projektu saraksts»