Balvu rajona partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 5.kārtu

Balvu rajona partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 5.kārtu

Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2019.gada 25.janvārī izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam). Projektu iesniegumu pieņemšana no 2019.gada 25.februāra līdz 2019. gada 25.martam.

Detalizēta informācija Pielikumā.