Finanšu komitejas ārkārtas sēde 22.janvārī

Finanšu komitejas ārkārtas sēde 22.janvārī

Finanšu komitejas ārkārtas sēde Nr.1. notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2019.gada 22.janvārī plkst. 15:00.


Darba kārtība:
1. Par iestāžu/struktūrvienību 2019.gadam budžetu izskatīšanu.
2. Par telefona sarunu limitu noteikšanu.
3. Par Latgales reģionālās pensionāru apvienības iesnieguma izskatīšanu.
4. Citi jautājumi.