Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Baltinavā 2019.gadā piedāvā

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Baltinavā  2019.gadā piedāvā

Baltinavas VPVKAC (Baltinavas novada domes ēkā Baltinavā, Kārsavas ielā 16, 1. stāvs) arī šogad sniedz atbalstu iedzīvotājiem dažādu dzīves situāciju risināšanā! VPVKAC var saņemt 9 valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus, kā arī iesniegt Baltinavas novada domei adresētus iesniegumus un saņemt informāciju par domes kompetencē esošiem jautājumiem.


Aktuālākais VPVKAC pakalpojumu sniegšanā 2019. gadā


E-adrese
Sākot ar šo gadu ikviens iedzīvotājs saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm var izmantot e-adresi! Ja iedzīvotājs ir aktivizējis e-adresi, valsts un pašvaldības iestādēm ir pienākums saziņai izmantot e-adreses kanālu – ziņas tiks sūtītas tikai elektroniski, papīra formā dokumenti netiks sūtīti, bet iedzīvotājs iestādei arī turpmāk varēs sūtīt papīra formas iesniegumus, bet atbildi saņems izmantojot e-adresi!
E-adresi izveidot ir vienkārši un ātri – papildus informācija portālā www.latvija.lv, kā arī Baltinavas VPVKAC un zvanot 66954808, 26304449.


Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests informē, ka Gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu var iesniegt ne ātrāk kā no 2019.gada 1.marta.
Aicinām visus nodokļa maksātājus gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kurā ir būtiski atvieglots gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas process, kā arī deklarācijas sagatavē jau savietota visa Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā informācija.
Vēršam uzmanību, ka arī turpmāk tiek saglabāta vienkāršota gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība tiem nodokļa maksātājiem, kuri iesniedz to, lai deklarētu:
— attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
— attaisnotos izdevumus par ziedojumiem un dāvinājumiem;
— privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumus;
— ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 4000 euro.
Iesniegt deklarāciju varat elektroniski sev ērtā laikā un vietā, bet ja nepieciešama palīdzība, Baltinavas VPVKAC speciāliste sniegs atbalstu deklarācijas iesniegšanas procesā. Ierodoties Baltinavas VPVKAC līdzi jāņem internetbankas pieejas dati (ja šādi rīki ir), kā arī bankas konta numurs vai PNS konta numurs, uz kuru VID triju mēnešu laikā pārskaitīs pārmaksu. Ja nav internetbankas datu, interesentam tiks sniegts atbalsts VID EDS lietotāja datu iegūšanai (lietotāja vārds un parole).


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Atgādinām, ka Baltinavas VPVKAC pieņem VSAA adresētus iesniegumus:
— slimības pabalsta saņemšanai;
— apbedīšanas pabalstam; klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/ pabalsta/ atlīdzības izmaksai; vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram) saņemšanai; pabalstam mirušā pensijas saņēmēja laulātajam;
— bērna piedzimšanas, maternitātes, paternitātes, bērna kopšanas un ģimenes valsts pabalstiem;
— invaliditātes pensija, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās saņemšanai;
— un citiem pabalstiem, kā arī iesniegumus VSAA rīcībā esošās informācijas saņemšanai.


Lauksaimniecības datu centrs
Vēl aizvien ikvienam suņa saimniekam ir jāveic dzīvnieka reģistrēšana Lauksaimniecības datu centra datubāzē. Atbalstu dzīvnieka reģistrēšanai sniegs VPVKAC speciāliste, bet maksājumu Lauksaimniecības datu centram par pakalpojumu 3,50 EUR var veikt pasta nodaļā, norēķinoties internetbankā vai ar kredītkarti.
Baltinavas VPVKAC sniedz konsultācijas par pakalpojumu un e-pakalpojumu saņemšanas kārtību, kurus sniedzLauku atbalsta dienests,Nodarbinātības valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Uzņēmumu reģistrs, Valsts zemes dienests un Valsts darba inspekcija.


Ja ir jautājumi par Baltinavas VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem vai nepieciešama palīdzība portāla www.latvija.lv lietošanā, griezties Baltinavas VPVKAC klātienē Kārsavas ielā 16, Baltinavā, 1. stāvā vai zvanīt 66954808, mob.tel. 26304449, e-pasts baltinava@pakalpojumucentri.lv.
Sīkāku informāciju par visiem VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem var saņem klātienē vai arī šeit.