15.janvārī Finanšu komitejas sēde Nr.1.

15.janvārī Finanšu komitejas sēde Nr.1.

Finanšu komitejas sēde Nr.1.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2019.gada 15.janvārī plkst. 15:00.


Darba kārtība:
1. Par iestāžu/struktūrvienību 2019.gadam budžetu izskatīšanu.
2. Par speciāla budžeta DRN finansējuma izlietošanas iespējām un mērķiem pie budžeta plānošanas 2019.gadam.
3. Par pašvaldības resursiem iedzīvotāju masveida pārvietošanas vai evakuācijas nodrošināšanā.
4. Par grozījumiem “Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā”.
5. Par finansējuma piešķiršanas iespējām bukletam “Baltinavas novads” izstrādei dalībai Balttour 2019.
6. Par finansējuma pieškiršanas iespējām LLKC transporta pakalpojumu izmaksu segšanai pieredzes apmaiņas braucienu nodrošināšanai.
7. Citi jautājumi.