Tematiskās darba grupas sēde Nr. 2 10. janvārī

Tematiskās darba grupas sēde Nr. 2 10. janvārī

Tematiskās darba grupas sēde Nr. 2 10. janvārī:


2019. gada 10. janvārī plkst. 10:00 Baltinavas novada domes telpās, 2.stāvā, Sēžu zālē notiks Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu darba grupas sanāksme Nr.2 Baltinavas attīstības programmas 2019.-2025. gadam ietvaros:


1. Par nākotnes mērķiem Sociālajā un veselības aprūpes jomā 2019.-2025. gadam