Domes sēde 2019.gada 7.janvārī plkst.15:00

Domes sēde  2019.gada 7.janvārī  plkst.15:00

Domes sēde notiks Baltinavā, Kārsavas ielā 16, Baltinavas novada domes ēkā, 2.stāvā, Sēžu zālē 2019.gada 7.janvārī, plkst.15:00.


Darba kārtība:

1. Par 2018.gada budžeta izpildi Baltinavas novada pašvaldībā.