17.decembrī Finanšu komitejas sēde Nr.21.

17.decembrī Finanšu komitejas sēde Nr.21.

Finanšu komitejas sēde Nr.21.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 17.decembrī plkst. 15:00


Darba kārtība:
1. Par finansējuma piešķiršanu ūdenssūkņa iegādei
2. Par ēkas Kārsavas ielā 24 tālāko uzturēšanas lietderību
3. Par grozījumiem iestāžu/struktūrvienību budžets
3.1. Par grozījumiem Baltinavas vidusskolas budžetā
3.2. Par grozījumiem Baltinavas Sociālā dienesta budžetā
3.3. Par grozījumiem Baltinavas Kultūras nama budzētā
4. Par finansējuma piešķiršanas iespēju Gada balvai Boņuks 2018 SIA “Austrumlatvijas koncertzāle
5. Par finansējuma piešķiršanas iespēju biedrībai “Asu Latgalīts”
6. Par grozījumiem Baltinavas novada saistošajos noteikumos Nr.1.”Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”
7. Par amata vienību un amatalgu saraksta izskatīšanu Baltinavas vidusskolai
8. Par amata vienību un amatalgu izskatīšanu Baltinavas novada Sociālajā dienestā
9. Par amata vienību un amatalgu izskatīšanu Baltinavas Kultūras namā
10. Par amata vienību un amatalgu izskatīšanu Baltinavas novada Bāriņtiesā
11. Par amata vienību un amatalgu izskatīšanu Baltinavas novada pašvaldības domes administrācijā
12. Par pamatlīdzekļu un inventāra sadali no Kristīgās internātpamatskolas ēkas
13. Par iepazīstināšanu ar Satiksmes ministrijas vēstuli
14. Par iepazīstināšanu ar VUGD vēstuli
15. Citi jautājumi