14.decembrī plkst.15.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 14

14.decembrī plkst.15.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 14

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 14
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.), 2018. gada 14. decembrī plkst. 15.00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Baltinavas novada kultūras pasākumu darba plāna precizēšanu 2019. gadam.
2. Par darba slodzēm Baltinavas novada pulciņu vadītājiem.
3. Par Baltinavas novada konkursu Ziemassvētki 2018.
4. Par Latgales gada balvu.
5. Citi jautājumi.