Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus

Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus

17. novembrī Baltinavas Kultūras namā tika godināti balvas „Baltinavas novada Lepnums 2018” saņēmēji: Valentīna Daukste, Anita Kaša, Māra Pilāne, Feliciana Avišāne, Silvija Zelča, Jevģēnijs Zelčs, Imants Slišāns, Lidija Siliņa, Aija Nagle, Marija Bukša, Iveta Gabrāne, Lilita Kūkoja, Velta Mītke, Ženija Keiša ar ģimeni.

Latvijas Valsts prezidenta pateicības un LNKC pateicības par piedalīšanos XXVI Vispārējos Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos saņēma Baltinavas novada pašdarbības kolektīvi – Baltinavas jauktais koris, JDK „Kusti kust”, Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis un audēju pulciņš un to vadītāji. Koncertā „Mirklis Latvijai” skatītājus priecēja Baltinavas novada pašdarbnieki.
Lielākais svētku pārsteigums pasākuma apmeklētājiem bija lielā Simtgades torte, ar kuru tika cienāti visi sanākušie pasākuma apmeklētāji.

Paldies no sirds tortes cepējām: Benediktai Mežalei, Jekaterinai Slišānei, Marija Plešakovai, Ingrīdai Briedei, Aelitai Mežalei, Elijai Loginai, Dacei Loginai, Samantai Dičai, Kitijai Keišai, Paulai Kleinei, Martai Sutugovai, Zanei Taborei, Inesei Gibalai, Mārai Laganovskai un īpaši Lilitai Kūkojai, jo viņa bija šī pasākuma iniciatore un virzītāja. Tāpat paldies Annai Priedītei, Sarmītei Taborei, veikala „Pietālava” meitenēm, Baltinavas vidusskolai. Paldies Baltinavas novada domes deputātiem par sagādāto svētku šampanieti.

Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 0Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 1Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 2Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 3Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 4Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 5Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 6Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 7Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 8Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 9Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 10Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 11Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 12Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 13Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 14Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 15Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 16Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 17Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 18Baltinavā Latvijas simtgadei veltītā pasākumā godina novadniekus 19