Ar “Skolas somu” uz Latgales sirdi – Rēzekni

Ar “Skolas somu” uz Latgales sirdi – Rēzekni

Šī gada 8. novembrī Baltinavas vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni kopā ar audzinātājām projekta “Skolas soma” ietvaros devās ekskursijā uz Rēzekni. Sākumā bija paredzēts teātra apmeklējums.

Skolēni teātrī “Joriks” ar lielu interesi noskatījās izrādi “Ezis, kurš mīlēja slepeni”. Izrādei par pamatu ņemts Daiņa Šuķa (Dainius Šiukis) stāsts par pārsteidzošajiem notikumiem lauku sētā. Stāsts “Ezītis, kurš mīlēja slepeni” 2017.gadā iekļuvis Latvijas lasīšanas veicināšanas programmas bērnu žūrijas rekomendēto grāmatu sarakstā. Izrāde stāsta gan par savstarpējām attiecībām, draudzību, gan arī mūsdienu bērniem māca, ka dažreiz ir ļoti nepieciešams garlaikoties, lai attīstītu to radošumu, kas katrā bērnā ir tik dabisks, tikai mūsdienu straujajā ikdienā šķiet aizmirsts.
Pēc izrādes skolēni devās uz Latgales koncertzāli “Gors”, kur apmeklēja Anneles Slišānes izstādi “100 deči Latvijai”. Divu gadu garumā Annele īstenoja šo projektu kā dāvanu Latvijas simtgadei, stellēs noaužot no dažnedažādiem materiāliem 100 deķus Latvijai. Skolēni ar lielu interesi vēroja un centās uzminēt materiālus, no kādiem austi deči.
Tālāk skolēnu ceļš turpinājās uz pieminekli «Latgales kongresam — 100», kur viņi klausījās skolotājas stāstījumu par Latgales kongresa nozīmīgumu, kā arī meklēja, uz kuras no stīgām, kas iziet no pieminekļa centra, ir rakstīts Baltinavas vārds. Granītā kalti stari ar pilsētu un apdzīvotu vietu nosaukumiem laukuma segumā rāda virzienus, no kurienes kongresā ieradās delegāti. Tādējādi tiek atainota dažādu ģeogrāfisko vietu un cilvēku vēsturiskā apvienošanās kopīgas idejas vārdā par vienotu Latvijas valsti.
Ekskursija noslēdzās Rēzeknes pilskalnā, kur skolēniem tika stāstīta gan vēsturiska informācija par pilskalnu, gan arī dažādas ar to saistītas teikas un leģendas.
Iniciatīva “Skolas soma” ļāva skolēniem apmeklēt teātri, kas vairākiem no viņiem bija īpaša pieredze, kā arī iepazīt nozīmīgas kultūrvēsturiskas vietas. Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Baltinavas vidusskolas 1. – 4. klašu skolēniem šī ekskursija attīstīja kultūras izpratnes kompetenci, kā arī veicināja pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.


Agita Zelča


Raksta tapšanā izmantoti resursi no :
www.lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/
www.teatrisjoriks.lv/iestudejumi/ezis-kurs-mileja-slepeni/
www.lsm.lv/raksts/kultura/tautas-maksla/tapusi-ipasa-davana-valsts-simtgade--100-deci-latvijai.a294356/
design.lv/lv/event/atklats-visvalza-asara-projektetais-piemineklis-latgales-kongresam-100

Ar “Skolas somu” uz Latgales sirdi – Rēzekni 0Ar “Skolas somu” uz Latgales sirdi – Rēzekni 1Ar “Skolas somu” uz Latgales sirdi – Rēzekni 2Ar “Skolas somu” uz Latgales sirdi – Rēzekni 3Ar “Skolas somu” uz Latgales sirdi – Rēzekni 4Ar “Skolas somu” uz Latgales sirdi – Rēzekni 5Ar “Skolas somu” uz Latgales sirdi – Rēzekni 6