21.novembrī Finanšu komitejas sēde Nr.20.

21.novembrī Finanšu komitejas sēde Nr.20.

Finanšu komitejas sēde Nr.20.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 21.novembrī plkst. 11:00
Darba kārtība
1. Par 2019.gada budžeta plānošanas gaitu iestādēs/struktūrvienībās
2. Par 2019.gada janvāra budžeta noteikšanu
3. Citi jautājumi