17.novembrī Baltinavas KN Latvijas Simtgadei veltīts pasākums

17.novembrī Baltinavas KN Latvijas Simtgadei veltīts pasākums

17.novembrī plkst.18.00 Baltinavas kultūras namā Latvijas Simtgadei veltīts koncerts, Goda balvas «Baltinavas novada lepnums 2018»pasniegšana. 22.00 balle.


Atzinības un Pateicības raksti tiks pasniegti:

Anitai Ločmelei

Nadeždai Loginai Slišānei

Valentīnai Daukstei

Anitai Kašai

Mārai Pilānei

Felicianai Avišānei

Silvijai Zelčai

Jevgēnijam Zelčam

Lidijai Siliņai

Imantam Slišānam

Aijai Naglei

Marijai Bukšai

Ivetai Gabrānei

Lilitai Kūkojai

Ženijas Keišas ģimenei

Veltai Mītkei.


Laipni aicināti!