12.novembrī Finanšu komitejas sēde Nr.19.

12.novembrī Finanšu komitejas sēde Nr.19.

Finanšu komitejas sēde Nr.19.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 12.novembrī plkst. 14:00
Darba kārtība:1. Par grozījumiem Baltinavas novada saistošajos noteikumos Nr.1.”Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”
2. Par iestāžu/struktūrvienību iekšējiem budžeta grozījumiem
3. Par finansējuma piešķiršanas iespējām biedrībai “Latgales reģiona tūrisma asociācijai Ezerzeme” 2019.gadam
4. Par finansējuma piešķiršanas iespējām granta uzņēmējdarbības atbalstam Baltinavas novadā “Mana biznesa ideja Baltinavai” 2019.gadā
5. Par fianasējuma piešķiršanas iespējām pieredzes apmaiņas braucienam uzņēmējiem, lauksaimniekiem, mājražotājiem, amatniekiem 2019.gadā
6. Par finansējuma piešķiršanas iespējām pieredzes apmaiņas braucienam Baltinavas novada domes administrācijas darbiniekiem 2019.gadā
7. Par finansējuma piešķiršanu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai programmas “Dejas pamati” akreditācijai
8. Par finansējuma piešķiršanas iespējām biedrībai “Sibīrijas bērni”
9. Par izmaiņām dzīvokļa pabalsta piešķiršanas finansējuma apjomā
10. Par Baltinavas novada iedzīvotāju lūguma izskatīšanu — iespējām santehniķa/elektriķa pakalpojumu saņemšanai Baltinavas novada iedzīvotājiem
11. Par Baltinavas novada iedzīvotāju lūguma izskatīšanu – finansējuma piešķiršanu apauguma noņemšanai ūdens novades sistēmai 200 m garumā
12. Citi jautājumi