12.novembrī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 13

12.novembrī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 13

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 13
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.), 2018. gada 12. novembrī plkst. 15.00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Baltinavas novada kultūras pasākumu darba plānu 2019. gadam.
2. Par Baltinavas novada sporta pasākumu plānu 2019. gadam.
3. Par Baltinavas novada Ziemassvētku pasākumiem.
4. Citi jautājumi.