Iedzīvotāju aptaujas anketas rezultāti “Baltinavas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam”.

Iedzīvotāju aptaujas anketas rezultāti “Baltinavas novada  attīstības programma 2019.-2025.gadam”.

Baltinavas novada iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties aptaujā “Baltinavas novada attīstības programmai 2019.-2025.gadam” izstrādes ietvaros. Anketas bija pieeejamas Baltinavas novada mājas lapā un arī papīra formātā.
Aptauju rezultātos sniegtais redzējums un racionālie priekšlikumi tiks analizēti, izmantoti darbā tematiskajās grupās un iegūtā informācija tiks izmantota Baltinavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādei, novada sekmīgai un saskaņotai attīstībai un turpmākajam pašvaldības darbam, efektīvai budžeta plānošanai.
Pateicamies ikvienam respondentam par aktivitāti un atsaucību!
Rezultātu kopsavilkums Pielikumā