Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu darba grupas sanāksme

Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu darba grupas sanāksme

2018. gada 5. novembrī plkst. 14:00 Baltinavas novada domes telpās, 2.stāvā, Sēžu zālē notiks Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu darba grupas sanāksme Baltinavas attīstības programmas 2019.-2025. gadam ietvaros.