Ūdens noteces sakārtošanas iespējas Baltinavas ciema teritorijā

Ūdens noteces sakārtošanas iespējas Baltinavas ciema teritorijā

2. novembrī plkst. 10:00 Baltinavas novada kultūras namā, Kārsavas ielā 16, Baltinavas novada dome organizē iedzīvotāju tikšanos ar Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu Vidzemes reģiona Meliorācijas nodaļas Balvu sektora vadītāju Andreju Krakupu, kuras laikā tiks skaidrots par ūdens noteces sakārtošanas iespējām Baltinavas ciema teritorijā.Aicinām visus Baltinavas novada iedzīvotājus piedalīties jautājuma apspriešanā.