"BIOR" ir sagatavojis Obeļovas un Svētaunes ezeru ekspluatācijas noteikumus

Baltinavas novada pašvaldība ir realizējusi Zivju Fonda projektu «Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Baltinavas novada ezeriem».
Projekta ietvaros Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” 2018.gada vasarā ir veicis kontrolzveju Svētaunes un Obeļovas ezeros, un sagatavojis katra ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus.


Projektu vadītājs Gatis Siliņš


Obeļovas ezera zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi

Svētaunes ezera zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi