18.oktobrī notiks Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 12

18.oktobrī notiks Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 12

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 12
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.), 2018. gada 18. oktobrī plkst. 12.00.


DARBA KĀRTĪBA:

1. Par “Baltinavas novada lepnumu 2018”.
2. Par Baltinavas novada konkursu “Ziemassvētki 2018”.
3. Par Baltinavas novada Moto un logo izveides uzsākšanu.
4. Citi jautājumi.