AS “Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes drošumu Balvu, Baltinavas un Rugāju novadā

AS “Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes drošumu Balvu, Baltinavas un Rugāju novadā

Nepārtraukta un kvalitatīva elektroenerģijas piegāde ir katra klienta prasība, tādēļ AS “Sadales tīkls” turpina Balvu, Baltinavas un Rugāju novada elektrotīklu. Novadu teritorijās šogad paredzēts atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 10,5 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 9 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 10 transformatoru apakšstacijas.

Šo Latgales novadu elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad kopumā ieguldīs 324 tūkst. eiro.


Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Balvu novadā, šogad novadā teritorijā AS “Sadales tīkls” realizēs trīs projektus. Elektrotīkla pārbūve tiek veikta Krišjāņu, Balvu un Vīksnas pagastā. Krišjāņu pagastā elektrotīkla pārbūve jau ir noslēgusies. Darbs norisinājās Mežupē, kur vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnija atjaunota 800 m garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 3,3 km garumā un veikta 3 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Vīksnas pagastā pie Annasbirzs elektrotīkla rekonstrukcija vēl turpinās. Šī projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju 1,5 km garumā izolētu vadu izpildījumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 2,4 km garumā, izbūvēt divas jaunas un rekonstruēt vienu esošo transformatoru apakšstaciju. Vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve izolētu vadu izpildījumā samazinās elektroapgādes traucējumu skaitu klientiem, kurus izraisa nelabvēlīgi laika apstākļi un koku vai to zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Apjomīga elektrotīkla rekonstrukcija norisinās arī Balvu pagastā, kur AS “Sadales tīkls” gar autoceļu, kas stiepjas no Silmalas līdz Mēķiem, veic vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 3,3 km garumā.
Savukārt, lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Rugāju novadā, AS “Sadales tīkls” šogad atjauno elektrotīklu Rugāju un Lazdukalna pagastā. Rugāju pagastā, Baldonē, norit zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija. Darbu laikā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,7 km garumā un tiek veikta divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Bet Lazdukalna pagastā – Aizupē, šogad plānotā elektrolīniju pārbūve ir noslēgusies. Pagasta teritorijā kopumā vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas atjaunotas 5 km garumā, izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija un zemsprieguma kabeļu līnija 600 m garumā.


Baltinavas novadā šogad AS “Sadales tīkls” realizē vienu projektu. Elektrotīkla pārbūve tiek veikta Baltinavā, Viļakas ielā, kur norit zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 0,8 km garumā un tiek veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve.
Kopumā šo novadu elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” ieguldīs 324 tūkst. eiro, būtiski paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 122 klientiem. Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” realizēs klientu elektroapgādes uzlabošanai nozīmīgus projektus, jo tikai savlaicīgi un pakāpeniski atjaunojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs klientiem nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi.


A/S «Sadales tīkls»