Dzejas dienās Upītē

Dzejas dienās Upītē

Dzeja nav(a) maize,
Ko no klaipa gabaliem lauzt -
Dzejas brīnums kā gaisma
Ar dvēseli jānojauš. /I. Nagla/


Katru gadu septembrī koki pamazām ietērpjas krāsainā lapu rotā, mūsu audzēkņi atsāk mācības skolā, un protams, atkal klāt ir Dzejas dienas ( Raiņa dzimšanas diena).
Šogad mums kaimiņos dzīvojošajam dzejniekam, publicistam, folkloras vācējam un pētniekam, lokālās vēstures pētniekam O.Slišānam 28. decembrī paliktu 70 gadi.
Baltinavas vidusskolas skolotāji un skolēni šī gada Dzejas dienas nolēma svinēt Upītē, jo šeit aizritēja dzejnieka lielākā mūža daļa un viņa iesākto darbu turpina dēls Andris Slišāns.

Skolēni šim pasākumam gatavojās savlaicīgi. Lasīja dzeju, to mācījās no galvas, izteica savu attieksmi caur ilustrācijām, dziedāja dziesmas ar O. Slišāna vārdiem.
Braucot uz Upīti, kā pirmo pieturvietu, mēs izvēlējāmies Breksīnes kapus. Šeit ir apglabāts O. Slišāns. Nav grūti atrast viņa kapa vietu, jo dzejniekam veltītais kapakmens atgādina lielu grāmatu, Tas tā arī saucās „ Myuža gruomota”. Ar lūgšanām un ziedu pušķiem mēs godinājām O. Slišānu.
Upītes kultūras namā ciemiņiem bija iespēja pabūt dzejnieka darba vietā, apskatīt viņa rokrakstu, dzirdēt viņa balsi. Mēs varējām sastapt un iepazīties ar autora bērniem un mazbērniem.
Tika lasīta dzeja un dziedātas dziesmas. Pasākuma gaitā autora dēls A. Slišāns vadīja interesantas spēles un rotaļas. Bērniem bija iespēja nogaršot ābolus no dzejnieka stādītās ābeles.
1.-6.klašu skolēni apmeklēja Upītes parku, kur pie lielā ugunskura kopā ar vecākajiem skolas biedriem ieturēja gardas pusdienas svaigā gaisā.
Paldies Dievam par brīnišķīgo atvasaras saulīti šajā dienā!
Paldies Andra Slišāna ģimenei par sirsnīgo un jauko uzņemšanu! 2018.gada Dzejas pasākums mums ilgi paliks atmiņā.
Paldies skolotājai Tatjanai Leicānei par pasākuma programmas veidošanu.Baltinavas vidusskolas sākumskolas skolotājas
R. Laganovska un T.Leicāne

Dzejas dienās Upītē 0Dzejas dienās Upītē 1Dzejas dienās Upītē 2Dzejas dienās Upītē 3Dzejas dienās Upītē 4Dzejas dienās Upītē 5