Sveicam Skolotāju dienā!

Sveicam Skolotāju dienā!

Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem pilna sirds.
Ik zars no tava dzīves koka,
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz!Sveicam Skolotāju dienā!Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi

Sveicam Skolotāju dienā! 0Sveicam Skolotāju dienā! 1Sveicam Skolotāju dienā! 2Sveicam Skolotāju dienā! 3Sveicam Skolotāju dienā! 4