Tiek pagarināts termiņš Baltinavas novada attīstības programmas izstrādei

Tiek pagarināts termiņš Baltinavas novada attīstības programmas izstrādei

Paziņojums par Baltinavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1.redakcijas izstrādes termiņa pagarināšanu.


2018.gada 27.septembrī Baltinavas novada dome pieņēma lēmumu (protokolsNr. 14.2.&) pagarināt Baltinavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1.redakcijas izstrādes termiņu uz diviem mēnešiem t.i. līdz 2018.gada decembrim.Baltinavas novada dome