Baltinavas vidusskolā notiek medijpratību seminārs

Baltinavas vidusskolā notiek medijpratību seminārs

28.septembrī Baltinavas vidusskolā notika Izglītības attīstības centra (IAC) organizētais reģionālais seminārs par medijpratību. Seminārā piedalījās 50 dalībnieki. Bija pārstāvētas 9 izglītības iestādes — Rekavas vidusskola, Dricānu vidusskola, Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Viļakas valsts ģimnāzija, Tilžas vidusskola, Lejasciema vidusskola, Lizuma vidusskola, Eglaines pamatskola, Baltinavas mūzikas un mākslas skola. Piedalījās arī pārstāvji no Baltinavas un Rugāju novadu pašvaldībām, Baltinavas vidusskolas skolēnu vecāku padomes un Latgales Reģionālās televīzijas.
Kas ir viltus ziņa un no kā tā veidojas? Kā neapjukt mūsdienu milzīgajā informācijas plūsmā? Kādas pazīmes, lasot rakstu avīzē vai internetā, vai skatoties televīziju, liecina, ka ziņas varētu būt safabricētas vai arī sagrozītas. To visu semināra dalībnieki apguva lietpratīgu profesionāļu vadībā. IAC lektore Ingūna Irbīte stāstīja par medijpratību būtību un aktualitātēm, pazīmēm, kā atsijāt faktus no izdomājumiem. Lektore Daina Zelmene stāstīja par ziņu uzbūvi un ziņu veidošanu. Klātesošajiem bija iespēja praktizēties gan patiesu, gan sagrozītu ziņu veidošanā. Zinaida Logina, Ziemeļlatgales laikraksta “Vaduguns” žurnāliste stāstīja par reģionālās preses lomu mūsdienās, par novadu pašvaldību informatīvo izdevumu un komercpreses sarežģītajām attiecībām un par to, kā modernie masu mediji (TV, internets) ietekmē klasisko ziņu informācijas izplatīšanas veidu – avīžu izdzīvošanu un noturēšanos tirgū.
Seminārs bija lieliska iespēja mēģināt labāk izprast un stiprināt mediju un informācijas lietotprasmi.
Baltinavas vidusskolas kolektīvs bija parūpējies par radošu un vizuāli baudāmu semināra gaisotni. Dalībnieki tika lutināti ar muzikāliem priekšnesumiem, kā arī bija iespēja nofotografēties pie instalācijas, kas ļoti skaidri vizuāli definēja mediju attīstību vairāku paaudžu griezumā. Lektores saņēma dāvanā no zīlēm audzētus ozoliņus un z/s “Riekstiņi” ražotus kviešu miltus.
Kā teica IAC lekotre Ingūna Irbīte – ja Latvijas pierobežā visas vietas būtu tādas kā Baltinava, tad mūsu valsts pierobeža būtu stipra visas nozīmēs.
Seminārs organizēts IAC realizētā projekta “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” ietvaros. Projekta ietvaros skolas tiek stiprinātas būt par medijpratības veicināšanas centriem dažādos Latvijas novados. Tālāk zināšanas tiek nodotas skolēniem, kā arī izstrādātie mācību materiāli tiek aprobēti mācību stundās.


Silvija Buklovska, sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: V.Laganovskis

Fotogalerija: Medijpratību seminārs BaltinavāIzglītības attīstības centra (IAC) projekts
“Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”
Projektu atbalsta ASV vēstniecība


Baltinavas vidusskolā notiek medijpratību seminārs 0Baltinavas vidusskolā notiek medijpratību seminārs 1Baltinavas vidusskolā notiek medijpratību seminārs 2Baltinavas vidusskolā notiek medijpratību seminārs 3Baltinavas vidusskolā notiek medijpratību seminārs 4Baltinavas vidusskolā notiek medijpratību seminārs 5Baltinavas vidusskolā notiek medijpratību seminārs 6Baltinavas vidusskolā notiek medijpratību seminārs 7