Baltinavas vidusskolas skolēni iepazīstas ar bišu dzīvi

Baltinavas vidusskolas skolēni iepazīstas ar bišu dzīvi

Aizvadītajā nedēļā Baltinavas vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni ciemojās pie bitenieces Ingrīdas Bleideles, kur aizraujošā nodarbībā uzzināja daudz jauna par bitēm.
Nodarbības sākumā Ingrīda skolēniem parādīja bitenieku tērpu, bija iespēja arī to pielaikot. Skolēni piedalījās bišu stropa salikšanā, tā atgādināja darbošanos ar “Lego” klucīšiem. Bērni uzzināja, ka stropam ir gan vasaras, gan ziemas versija, jo par bitēm īpaši jārūpējas gada aukstajā laikā, lai tās nenosaltu.
Gluži kā latviešu tautasdziesmā, bērni ieraudzīja arī lielu, saulaini dzeltenu “vaska ritulīti”. Nodarbības turpinājumā katram skolēnam bija iespēja no bišu vaska izveidot arī savu svecīti. Visi bija sajūsmā par brīnišķīgo smaržu, kas radās sildot vaska plāksni, no kuras tika gatavota svece.
Noslēgumā katrai klasei biteniece pasniedza medus spainīti, uz kura vajadzēja uzlīmēt krāsainu etiķeti, lai zinātu, no kuras saimniecības medus nācis. Saulainajā rudens dienā skolēni klausījās, skatījās, garšoja, smaržoja un veidoja – gluži kā čaklās bitītes!


Paldies I. Bleidelei par viesmīlību un interesanto nodarbību!


Agita Zelča, Baltinavas vidusskolas skolotājaAktivitāte tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Baltinavas vidusskolas skolēni iepazīstas ar bišu dzīvi 0Baltinavas vidusskolas skolēni iepazīstas ar bišu dzīvi 1Baltinavas vidusskolas skolēni iepazīstas ar bišu dzīvi 2Baltinavas vidusskolas skolēni iepazīstas ar bišu dzīvi 3Baltinavas vidusskolas skolēni iepazīstas ar bišu dzīvi 4