Kritušā Pliešovas dižozola vietā tiek stādīti jaunie ozoliņi

Kritušā Pliešovas dižozola vietā tiek stādīti jaunie ozoliņi

2018.gads ir pasludināts par Eiropas kultūras mantojuma gadu ar mērķi mudināt atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu un stiprināt piederības izjūtu kopīgai Eiropas telpai. Šogad arī iezīmējas virkne svarīgu notikumu, piemēram, simtā gadadiena kopš Pirmā pasaules kara beigām un vairāku dalībvalstu, tostarp Latvijas, neatkarības pasludināšana.
Latvijā Eiropas kultūras mantojuma gads veltīts Latvijas Republikas dibināšanai un attīstībai — valsts idejai,valsts izcīnīšanai, valsts izveidei un pašapziņai, neatkarības un brīvības gara uzturēšanai okupācijas laikā, atmodai un valsts atgūšanai, valsts atjaunošanai un iekļaušanai starptautiskā apritē. Latvieši arī tiek aicināti realizēt Lielos sapņus – radīt vietas, kuras veidojam kā mantojumu nākotnei un kas simbolizē nemitīgu Latvijas attīstību.

Jebkura mazākā vieta Latvijā ir arī daļa no Eiropas. Tāda ir arī Baltinavas novada Pliešovas ciema pļava, kurā vēl pirms diviem gadiem auga Pliešovas dižozols. Tagad viņš ir kritis un guļ mierīgi pļavā, nezaudējis nenieka no sava diženuma. 21.septembrī, skaistā saulainā rudens dienā pie viņa ciemos ieradās Baltinavas vidusskolas 5.klases skolēni ar audzinātāju Intu Ludboržu un blakus kritušajam ozolam iestādīja 4 jaunus ozoliņus. Kā piemiņu jau kritušajam dižozolam un kā zaļojošu saikni starp pagātni un nākotni. Skolēnu rokas rūpīgi uzirdināja zemi ap jauniestādītajiem ozoliņiem, nesa ūdeni no tuvējā strautiņa, jautri čalodami spēlējās pa kritušā ozola stumbru nemaz nenojaušot, cik nozīmīgs ir šis mirklis. Paies gadi un šie ozoliņi iegūs dziļu jēgu tagad vēl tik nenopietno pusaudžu atmiņās un sirdīs.

Kritušā Pliešovas dižozola vietā tiek stādīti jaunie ozoliņi 0Kritušā Pliešovas dižozola vietā tiek stādīti jaunie ozoliņi 1Kritušā Pliešovas dižozola vietā tiek stādīti jaunie ozoliņi 2Kritušā Pliešovas dižozola vietā tiek stādīti jaunie ozoliņi 3Kritušā Pliešovas dižozola vietā tiek stādīti jaunie ozoliņi 4Kritušā Pliešovas dižozola vietā tiek stādīti jaunie ozoliņi 5