20.septembrī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 11

20.septembrī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 11

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 11
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.), 2018. gada 20. septembrī plkst. 9.00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Baltinavas muzeja kārtējo akreditāciju.
2. Par Baltu vienības dienu.
3. Par Senioru Sporta dienu.
4. Par Baltinavas novada Moto un logo izveides uzsākšanu.
5. Citi jautājumi.