19.septembrī Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.10

19.septembrī Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.10

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.10

Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 19. septembrī plkst. 11:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par J.R. iesniegumu ar lūgumu atļaut veikt dīķa rakšanu.
2. Par B.L. iesniegumu ar lūgumu sniegt palīdzību Čudarienes kapu piebraucamā ceļa remontam.
3. Par G.P. iesniegumu ar lūgumu atļaut nozāģēt koku.
4. Par Finanšu nodaļas iesniegumu.
5. Par Baltinavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas izstrādes termiņa pagarinājumu.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
7. Par nekustamā īpašuma nomas maksas parādiem.
8. Par I.K. iesniegumu.
9. Par komunālo maksājumu parādniekiem.
10. Par konkursu „Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2018”.
11. Citi jautājumi.