ATBALSTS LAUKU JAUNIEŠIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI

ATBALSTS LAUKU JAUNIEŠIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI

Lai palīdzētu lauku jauniešiem(vecumā no 18 līdz 40 gadiem) apgūt uzņēmējdarbības prasmes un īstenot savas biznesa ieceres, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) piedāvā iespēju piedalīties mācībās “Tu vari vairāk!”, kā arī konkursā jaunajiem uzņēmējiem “Laukiem būt!”.
Apmācību norise paredzēta trijos posmos:
• piecu dienu mācības,
• individuālas konsultācijas biznesa plāna izstrādei
• iespēja piedalīties konkursā.
Pasākuma ietvaros jaunieši apgūs zināšanas par ideju ģenerēšanu un analīzi, uzņēmējdarbības pamatiem, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi, finanšu plānošanu u. c.
Mācības beidzot, katrs jaunietis izstrādās biznesa plānu, pēc kura prezentēšanas saņems sertifikātu.
Pasākumā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18–40 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, un uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos.
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Septembrī Balvos būs informatīva diena, kurā interesenti tiks informēti par šo pasākumu un varēs pieteikties uz 5 dienu apmācībām par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
Interesenti var pieteikties un iegūt plašāku informāciju zvanot: 28629188, 27874785 vai 29100902.

Sīkāka informācija llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/jauniesi-uznemejdarbiba