Latvijas Mazpulku Latgales reģiona projektu forums

Latvijas Mazpulku Latgales reģiona projektu forums

Latvijas Mazpulku Latgales reģiona projektu forumā, kas notika 2015.g.10.oktobrī Dagdā, esam guvuši godalgotas vietas. Māra Laganovska ieguva 1.vietu, Megija Bukša 2.vietu, māsas Agrita Luīze un Viktorija Kušnires, Egija Ločmele ieguva atzinības. Arī pārējo meiteņu projektiņi bija ļoti labi, bet nedaudz pietrūka, lai iegūtu diplomu. Bet visas saņēma sertifikātus par izstrādāto un īstenoto projektu. Forumā tika godināti arī mazpulcēnu vecāki, kuri vieni no galvenajiem palīgiem projektu realizācijai vasaras periodā.

Es saku lielu paldies visiem vecākiem, jo viņu atbalsts ir ļoti svarīgs. Bet no Latvijas Mazpulka paldies un ābelītes stādiņš tika Megijas Bukšas mammai Sarmītei Bukšai.


Teksts, foto: Laura Meščanova

Latvijas Mazpulku Latgales reģiona projektu forums 0Latvijas Mazpulku Latgales reģiona projektu forums 1Latvijas Mazpulku Latgales reģiona projektu forums 2Latvijas Mazpulku Latgales reģiona projektu forums 3Latvijas Mazpulku Latgales reģiona projektu forums 4Latvijas Mazpulku Latgales reģiona projektu forums 5