Iespēja neklātienē studēt Priekuļu tehnikumā

Iespēja neklātienē studēt Priekuļu tehnikumā

Priekuļu tehnikums piedāvā iespēju apgūt Augkopības tehniķa (ar ievirzi lopkopībā) profesiju, mācoties neklātienē.