Baltinavā notiek Rīgas Stradiņa universitātes rezidentu izbraukuma seminārs

Baltinavā notiek Rīgas Stradiņa universitātes rezidentu  izbraukuma seminārs

27.jūlijā Baltinavas novadā ciemojās Saeimas deputāte, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente, Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes rezidentūras programmas vadītāja ģimenes medicīnas specialitātē, ģimenes ārste Līga Kozlovska un 11 topošie ārsti rezidenti.Tikšanās laikā Baltinavas novada pašvaldību pārstāvēja izpilddirektors Jānis Bubnovs, deputāti Antra Keiša un Imants Slišāns un domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore.

Tāpat tikšanās piedalījās daktere Māra Pilāne un ārsta palīgs Silvija Gabranova. Topošie ārsti tika iepazīstināti ar Baltinavas novadu un Māras Pilānes ģimenes ārsta praksi. Tāpat ar Līgu Kozlovsku tika panākta vienošanās par tikšanos ar novada iedzīvotājiem septembrī.


Pēc tikšanās Līga Kozlovska atsūtīja pateicības vēstuli par jauko un sirsnīgo uzņemšanu.

Labdien, Sarmīt!
Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes un 3.
gada rezidentu grupas vārdā izsaku visdziļāko pateicību Baltinavas
novada domes kolektīvam par izrādīto interesi un atbalstu rezidentu
izbraukuma semināra organizēšanā, kas deva iespēju viņus
iepazīstināt ar ģimenes ārsta darbu Balvu, Viļakas un Baltinavas
novados. Puse no šiem topošajiem ārstiem par Latgali vispār un mūsu
pusi, tajā skaitā, bija tikai dzirdējuši. Pateicoties Jums un Jūsu
ļaudīm viņi to varēja apskatīt un bija pozitīvi pārsteigti. Vēl
īpašs, paldies, dakterei Mārai Pilānei un viņas ārsta palīdzei
Silvijai par atklāto, sirsnīgo uzņemšanu ģimenes ārsta praksē un
iepazīstināšanu ar lauku ārsta ikdienu un tās niansēm.
Sirsnīgs, paldies, Jums visiem!
Uz turpmāko sadarbību cerot,
ar cieņu,
Līga Kozlovska,
ģimenes ārste,
Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes
rezidentūras programmas vadītāja ģimenes medicības specialitātē,
Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente,
12. Saeimas deputāte.